Technická a ekonomická správa nemovitostí soukromých vlastníků, SVJ a bytových družstev

Služby / Ceník

Ekonomická správa

Vedení účetnictví

v souladu se zákonnými požadavky a podle doplňujících požadavků klienta s výstupem formou účetní uzávěrky za každý kalendářní rok. Dále klientům nabízíme vedení mzdové a personální agendy statutárních orgánů a zaměstnanců.

Předepisování záloh a vyúčtování služeb 

zahrnuje vedení  a průběžnou aktualizaci evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek, vyhotovení a aktualizaci předpisů záloh, vystavení a distribuci evidenčních listů, rozúčtování zálohových plateb, jejich průběžnou kontrolu a následné vymáhání nezaplacených pohledávek. Zpracování roční zprávy.

Obsluha bankovního účtu

Pasivní, nebo aktivní nahlížení na účet klienta za účelem kontroly provedených plateb, a pořizování měsíčních výpisů z účtu. Dále nabízíme aktivní obsluhu SIPO.

Nezávazná poptávka

Technická správa

Převzetí objektu do správy 

Při převzetí objektu do správy zajistíme kompletní dokumentaci od původního správce, kterou po dobu vykonávání správy archivujeme. 

Provedeme kontrolu převzatých dokumentů.  Vyhodnotíme technický stav objektu. Zpracujeme seznam zákonných revizí technického zařízení budov. Následně vytvoříme návrh rozpočtu hospodaření objektu.  

Správa budovy

Průběžně hodnotíme stav nemovitosti a podáváme návrhy na opravy a rekonstrukce, které po dohodě s klienty provádíme. Pravidelně provádíme revize TZB dle příslušných prováděcích předpisů a ČSN. 

Zajišťujeme nepřetržitou pohotovostní havarijní službu.

Nezávazná poptávka

Provoz  

V rámci provozu domu zajišťujeme a provádíme běžnou údržbu objektu, provoz tepelných zdrojů, VZT zařízení, dozor výtahu, úklid domu, přebíráme poštovní zásilky, zajišťujeme provedení  odečtů poměrových měřidel, včetně rozúčtování. Pravidelně provádíme úklidové a zahradnické služby, včetně důsledné kontroly provedení.  

Nezávazná poptávka

Úklid

 • V rámci zajištění úklidových prací provádíme zejména tyto činnosti:
 • Pravidelný běžný úklid vnitřních společných prostor bytových domů 
 • Generální úklid vnitřních společných prostor bytových domů 
 • Pravidelný běžný úklid venkovních zpevněných ploch (chodníky, schodiště, komunikace)
 • Mytí fasád a oken horolezeckou technikou
 • Pravidelný běžný úklid garážových ploch 
 • Pravidelné strojové mytí garážových ploch
 • Pravidelný běžný úklid bytových jednotek 

Nezávazná poptávka

Zahradnické služby

Nabízíme zakládání zahrad podle požadavků a možností. Dále provádíme běžnou údržbu zahrad a dvorků.  Na všechny typy prací Vám zpracujeme cenovou nabídku: 

 • Celoroční údržba venkovní a interiérové zeleně
 • Projektování, zakládání a rekonstrukce zahrad
 • Zdravotní řez stromů a keřů
 • Výsadba okrasných dřevin a vzrostlých stromů
 • Pokládání travních koberců
 • Rizikové kácení
 • Celoroční zahradnický servis
 • Likvidace bioodpadu
 • Poradenství

Nezávazná poptávka

Údržbářské služby

Zajišťujeme každodenní obsluhu, provoz, preventivní údržbu a opravy veškerých objektových technologických zařízení.

Běžná a preventivní údržba je zajišťována na základě předem zpracovaného "Plánu preventivní a údržbové činnosti" a to jak vlastními pracovníky údržby, tak prostřednictvím odborných a specializovaných firem. 

V rámci údržbářských služeb provádíme zejména tyto činnosti:

 • zednické práce a malířské práce
 • elektrikářské práce
 • instalatérské a topenářské práce
 • zámečnické práce
 • truhlářské a podlahářské práce
 • sklenářské práce
 • drobné údržbářské práce 

Online (dálková) správa

V rámci online správy provádíme základní ekonomickou správu objektu, včetně komunikace prostřednictvím formulářů klientské zóny. 

Nezávazná poptávka

Další služby

Zajišťujeme běžné právní služby. Jako jsou například příprava smluv, vymáhání pohledávek, mimosoudní a soudní vypořádání, zápis změn ve sbírce listin u rejstříkového soudu a pod.

Zajišťujeme poradenství v oblasti pojištění. Vyřizujeme likvidaci pojistných událostí. Od nahlášení škodní události přidělenému technikovi až po vyplacení pojistné částky na účet klienta.

Zajišťujeme podporu orgánů SVJ při jednání výboru, shromáždění vlastníků , kontrolní komise a na jiném jednání dle dohody s klientem. Kompletně zajišťujeme přípravu a realizaci shromáždění SVJ a členské schůze BD.

Poskytujeme technický dozor investora při realizaci investičních akcí.

Zajišťujeme zpracování projektové dokumentace, odborných posudků a stanovisek.

Zastupujeme klienta v územním a stavebním řízení a při jednání s úřady.

Co získáte navíc zdarma? 

Asistenci přiděleného technika, který Vám například  při ztrátě klíčů od domu  doručí vaše nové klíče až do ruky.

Přidělení vlastní emailové adresy s názvem SVJ, pro větší přehlednost a bezpečnost při komunikaci. 

Důkladnou kontrolu Vašeho domu naším technikem, minimálně 1x za měsíc.

Klientskou zónu správy domu pro usnadnění provozování nemovitosti a komunikaci mezi vlastníky bytových jednotek, vedením SVJ a správní firmou. 

Nezávazná poptávka